25. 09. 2008

Karoshi - att arbeta ihjäl sig

Som processoptimerare har jag självklart läst om Toyota, den stora hjälten och skinande stjärnan vad gäller slanka processer och internaliserad företagsfilosofi. Se t ex The Toyota Way, en vad jag nu förstår fullständigt okritisk hyllning, faktiskt, om man betänker att författaren hade forskningsmedel att följa företaget, intervjua och göra research, en helt undermålig kvasiakademisk studie. Betald av vem egentligen?

Toyotas filosofi kräver dödsoffer av sina anställda, skriver The National Labor Committe. Och utnyttjar billig temp-arbetskraft. (more…)

Ur slutet på dokumentärfilmen The Corporation:

Anderson: (during live speech): Do I know you well enough to call you fellow plunderers? There is not an industrial company on earth, not an institution of any kind, not mine, not yours, not anyone’s that is sustainable. I stand convicted by me myself alone, not by anyone else, as a plunderer of the earth, but not by our civilization’s definition. By our civilization’s definition, I’m a captain of industry. In the eyes of many a kind of modern day hero. But really, really, the first industrial revolution is flawed, it is not working. It is unsustainable. It is the mistake, and we must move on to another and better industrial revolution, and get it right this time.

(more…)