24. 08. 2006

Grass talar

Jag märkte, när jag ville kommentera Magnus kommentar till Grasserande Grassdebatt, att mina ord inte längre finns gripbara.

Här kommer därför ett urval citat ur boken (vem som helst kan kontrollera att de står just så) som jag citerar på tyska med grovsnabb svensk översättning. Det är förstås mitt urval och däremellan finns en massa andra rader. Och flera av citaten är informativa och skarpt kritiska. Men i alla fall. Jag kollar nu alla ställen som jag strukit för eller försett med ????? Grovöversättningen är grov på så sätt att jag inte försöker hitta ett smidigare sätt att säga det Grass säger, men den följer ordens innebörd så nära det går. (more…)

Fan i dörren

Spiegel rapporterar om NPD-kontakter till islamister.