15. 08. 2006

Det finns ingen default-inställning för människor eller kulturer.